Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagają nam tworzyć “Krainę 7 Osobliwości”. Dzięki Wam nasze marzenia stają się rzeczywistością
1. Krzysztofowi Margol i pracownikom Nidzickiej Fundacji Rozwoju “NIDA”
2. Basi Margol i pracownikom Nidzickiego Funduszu Lokalnego
3. Basi, Renacie, Ewie i Emilce z LGD “Brama Mazurskiej Krainy”,
4. Nadleśnictwu Nidzica
5. Jance Malinowskiej i Jerzemu Kosior
6. Dyr. Danucie Kamińskiej i pracownikom MOPS Nidzica
7. Mirosławowi Tymoszczuk – Prezesowi Zakładu Rybackiego w Szwaderkach
8. Gminie Nidzica
9. Starostwu Powiatowemu w Nidzicy
10. Halince Wójcik i Piotrowi Ziemskiemu – Sołtysom Wikna i JAbłonki,
11. Ks. Rolandowi Zagóra
12. Ks. Krzysztofowi Kuleszo,
13. “Zajazdowi Myśliwskiemu” w Wiknie,
14.Agroturystyce “Ranczo” w JAbłonce,
15. Firmie Z.Kozuba i Synowie
16. Firmie “Frajda” Jabłonka,
17. Ryszardowi Kumelskiem,
18. Hani Urbanowicz
Jeśli kogoś nie wymieniliśmy postaramy się to naprawić