Za nami pierwszy etap projektu “Odnowienie szlaku kajakowego na rzece Omulew”.
Grupa ochotników przez 3 dni sprzątała rzekę. W sumie zebraliśmy 14 worków śmieci. Trudno powiedzieć, że śmieci zostawili turyści, ponieważ najwięcej bałaganu jest przy terenach zamieszkałych.
W ramach projektu rzeka zostanie oznakowana i powstaną trzy miejsca zatrzymań dla kajakarzy. Bardzo dziękujemy za współpracę Nadleśnictwu Jedwabno, Gminie Jedwabno i Gminie Wielbark oraz Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczytnie . Zapraszamy do aktywnego wypoczynku i mamy nadzieję, że lepiej będziemy dbać o otaczająca nas przyrodę

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna - przedsięwzięcie pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Za jego treść odpowiada wyłącznie EFRWP. Autorem inicjatywy jest Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”